Đại học Duke – Trường Kinh doanh Fuqua | Xếp hạng MBA | H-care.vn

Economist 0 lượt xem
Đại học Duke – Trường Kinh doanh Fuqua |  Xếp hạng MBA

 | H-care.vn

Điện thoại: +1 919 660 7705
[email protected]

100 Fuqua Drive, Hộp 90120,
Durham, NC 27708-0120
Hoa Kỳ

quản lý chương trình:
William Boulding

b và b

phân loại Phạm vi (của 100)
xếp hạng chung 13
phạm vi khu vực 13

bảng xếp hạng

Trị giá

Ứng dụng

Cơ sở

khoa

Chương trình

Sinh viên

nhà tuyển dụng

mạng lưới

công nhận

Phạm vi (của 100)
Mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới hai mươi mốt
sự đa dạng của các nhà tuyển dụng 33
Tỷ lệ phần trăm nhận được lời mời làm việc trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp 32
Dịch vụ Nghề nghiệp Đánh giá Sinh viên 42
Phát triển cá nhân và kinh nghiệm giáo dục. hai mươi mốt
chất lượng giảng viên 46
chất lượng học sinh 31
sinh viên đa dạng 25
kinh nghiệm giáo dục 9
tăng lương 9
Tỷ lệ phần trăm tăng so với tiền lương trước MBA 30
lương sau MBA 14
tiềm năng mạng 29
Mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp 90
Chủ nghĩa quốc tế của cựu sinh viên 22
Đánh giá của sinh viên về hiệu quả của cựu sinh viên 17

See also  Học thuyết Monroe là gì? | H-care.vn
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud